نمایش نوار ابزار

برنامه زمانبندی و مواد مرحله دوم لیگ آقایان

برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق آقایان

مواد مسابقات

♦️انفرادی

۱_۵۰ متر حمل ادمک

۲_پرتاب طناب

♦️تیمی

۲۵*۴ متر حمل ادمک

توضیحات :

_مسابقات روز جمعه مورخ ۹۷/۷/۲۷ در استخر نشاط شهرستان بروجن برگزار می گردد.

_سرپرست تیمهای حاضر از شهرستان شهرکرد جهت انجام هماهنگی سرویس ایاب و ذهاب می بایست ضمن هماهنگی با آقای مشرف به شماره ۰۹۱۰۲۱۹۲۲۴۷ راس ساعت ۸:۳۰ روز جمعه در استادیوم تختی حضور بهم رسانند. افرادی که با سرویس شخصی به محل مسابقات می روند ضمن هماهنگی با آقای مشرف می بایست راس ساعت ۹:۴۵ در استخر نشاط بروجن حضور بهم برسانند.

_جلسه هماهنگی مربیان راس ساعت ۹:۴۵ در استخر نشاط بروجن برگزار می گردد.

هماهنگی و اطلاعات تکمیلی آقای شهروز خسروی ۰۹۱۳۳۸۳۴۹۶۹

دیدگاه ها