نمایش نوار ابزار

نتایج مرحله سوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان

 

در این رقابت در رشته ۵۰×۴ متر حلقه نجات ترکیبی تیم استخر شهید رجب پور رتبه اول ، تیم استخر شهید فاضل رتبه دوم ، و تیم استخر شهداء شهرکرد رتبه سوم را کسب نمودند.

در رقابتهای انفردای و در رشته ۵۰ متر حمل آدمک خانمها نیلوفر رضائی ، آزاده بهداروند ، شهرزاد صادقیان و نیلوفر مشرف مشترکا و در رشته ۱۰۰ متر حمل آدمک با پای غواصی خانمها تارا صوفی ، فاطمه مرتضوی و پریسا کیانی مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.

دیدگاه ها