نمایش نوار ابزار

گزارش تصویری مرحله اول لیگ نجات غریق اقایان

آماده سازی استخر

_جلسه هماهنگی داوران

_جلسه هماهنگی مربیان

_گرم کردن و آمادگی تیم ها

_رژه داوران

_مسابقه ۱۰۰مترحمل آدمک با کمربند نجات انفرادی

_مسابقه ۵۰×۴متر حمل آدمک تیمی

دیدگاه ها