نمایش نوار ابزار

مصوبات سومین جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش وجوانان

🔹 مصوبات سومین جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش وجوانان که اجرای موارد ذیل از روزیکشنبه ۱۵ تیرماه به مدت ۱ هفته در تمامی شهرستانها بغیر از “لردگان و خانمیرزا” الزامی است.
🔸 عدم ارائه خدمات به مراجعین درصورت همراه نداشتن ماسک در تمامی ادارات ونمایندگی های ورزش وجوانان سراسر استان
🔸تمامی کلاسهای آموزشی درحوزه های مختلف لغو وبه زمان دیگری موکول شد.
🔸بازدید ازباشگاهها و اماکن ورزشی توسط همکاران باهماهنگی واحد بازرسی ومعاونت توسعه منابع وپشتیبانی انجام گردد.
🔸پیگیری ثبت نام باشگاهها درسایت وزارت ورزش وجوانان انجام و اطلاع رسانی کامل انجام شود.
🔸تمامی باشگاههای ورزش در رشته های پربرخورد( کاراته، تکواندو، جودو و ..)تعطیل اعلام شد.
🔸پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش وجوانان تعطیل گردد.
🔸مدارس فوتبال صرفا باحضور ۱۵ بازیکن میتوانند فعالیت خود را ادامه داده ومسئولیت رعایت بهداشت برعهده مسئول باشگاه است.
🔸استفاده ازخوابگاه و برگزاری اردوی تمامی تیمها لغوگردید.
🔹باشگاههای ورزشی صرفا در “رشته بدنسازی” محدودیت فعالیت دارند