نمایش نوار ابزار

اعلام وصول کارت‌های نجات غریق وغواصی

کارت‌های ،نجات غریق درجه دو کلاسهای نجات غریق سال ۱۳۹۸ صادر شده و آماده تحویل به افرادی است که این دوره‌ها را با موفقیت گذرانده‌اند.
🔺شرکت‌کنندگان در شهرستان شهرکرد جهت دریافت کارت خود صرفا روزهای چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۱ وشنبه ۹۹/۴/۱۴ ویکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۵ از ساعت۱۷ الی ۱۹ به دفترهیات نجات غریق و غواصی استان مراجعه نمایند.
🔺کارتهای نجات غریق شهرستانهای سامان و بروجن به هیات شهرستان ارسال می گردد.
🔺از منجیان تقاضا می شود با رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک به دفتر هیات مراجعه نمایند