نمایش نوار ابزار

نشست صمیمی ریاست هیات نجات غریق استان با نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای شهرکرد بن وسامان در مجلس شورای اسلامی۹۹/۳/۲۹

نشست صمیمی ریاست هیات نجات غریق استان با نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای شهرکرد بن وسامان در مجلس شورای اسلامی

در این نشست صمیمی که برخی ورزشکاران ودست اندرکاران ورزش نیز حضور داشتند شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
احمد راستینه در این نشست بر لزوم شفاف سازی و سالم سازی در محیط های ورزشی و جلوگیری از بسترهای فساد زا در ورزش تاکید نمودند.
محسن رحمتی نیز به طرح موضوعات و معضلات استخرهای شنا اشاره و توضیحاتی را به نماینده محترم ارائه نمودند.