نمایش نوار ابزار

پیام تبریک ریاست هیات استان در پی انتصاب ریاست فدراسیون وکسب کرسی در فدراسیون جهانی

جناب آقای دکتر نوری ریاست محترم فدراسیون
انتصاب حضرتعالی به سمت ریاست کمیته ی ورزش نجات غریق جهانی بیانگر شایستگی ونشانگر تلاشهای ارزنده شما وکلیه همکاران درتمامی حوزه های فعالیت می باشد. این خبر مسرت بخش در این شرایط جدا دلچسب ومایه موباهات است. قطعا ادامه این روند وحفظ کرسی های بین المللی پشتوانه ای برای جامعه نجات غریق کشور بوده وشمارا در دستیابی به اهداف والایتان وانشالله المپیکی نمودن ورزش نجات کمک حال خواهدبود.اینجانب نیزاین انتصاب را به جنابعالی وکلیه همکاران تبریک عرض می نمایم