نمایش نوار ابزار

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور
باحضور ریاست محترم فدراسیون و مهندس میرسلیم ۹۸/۱۱/۲۶
منجیان نمونه استان
آقای یوسف هرمزیان وخانم شهرزاد صادقیان