نمایش نوار ابزار

برگزاری تعیین سطح مدرسین نجات غریق استان اصفهان با حضور مدرسان ارشد استان

🔹برگزاری تعیین سطح مدرسین نجات غریق استان اصفهان با حضور مدرسان ارشد استان .
مدرسین: خانمها طالبی پور و قنبری