نمایش نوار ابزار

حضور آقای رحمتی ریاست هیات در نشست روسای هیات های منطقه ۶ نجات غریق کشور

حضور آقای رحمتی ریاست هیات در نشست روسای هیات های منطقه ۶ نجات غریق کشور با حضور دکتر ایلخان نوری ریاست محترم فدراسیون نجات غریق

و ریاست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان دکتر سلطان حسینی و ریاست منطقه شش کشور، آقای محسن تابش فر ، روسای هیات های منطقه شش کشور شامل اصفهان،قم،قزوین،البرز،چهارمحال و بختیاری ،مرکزی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ سرای ورزشکاران استان اصفهان