نمایش نوار ابزار

کسب مقام دوم ۵۰ متر حمل آدمک توسط سرکار خانم تارا صوفی

کسب مقام دوم۵۰ متر حمل آدمک توسط سرکار خانم تارا صوفی را در پانزدهمین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور بانوان را به جامعه نجات غریق استان تبریک عرض می نماییم .