نمایش نوار ابزار

حضور نایب رئیس هیات سرکار خانم نظافت در جلسه سالیانه نواب رئیس هیات نجات غریق سراسر کشور با حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جزیره کیش ۹۸/۸/۱۲