نمایش نوار ابزار

حضور تیم نجات غریق و غواصی استان در برنامه پاکسازی ساحل دریا در جزیره کیش

برنامه پاکسازی بستر و ساحل دریا در جزیره کیش به همت فدراسیون نجات غریق صبح روز جمعه مورخ ۹۸/۸/۱۰ در سواحل کیش انجام پذیرفت.
دراین برنامه دکتر نوری رئیس فدراسیون مرتضی کوهی بازرس و ریاست هیات آقای محسن رحمتی بهمراه اعضاء تیم و سایر روسای هیات نجات غریق استانها و تیم های شرکت کننده در مسابقات به پاکسازی بخشی از سواحل جزیره کیش پرداختند.