نمایش نوار ابزار

شرکت مدیران پارک آبی دهکده موج در اولین دوره سمینار آموزشی مدیران پارکهای آبی

اولین دوره سمینار آموزشی مدیران پارک های آبی در مشهد مقدس در تاریخ  ۹۸/۰۷/۲۵ برگزار گردید . مدیران پارک آبی دهکده موج در این دوره دانش افزایی شرکت کردند.