نمایش نوار ابزار

فرارسیدن اربعین حسینی بر شیعیان حسین علیه السلام تسلیت باد

السلام ای وادی کربلا

السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن

السلام ای کشته های بی کفن

اربعین حسینی بر شما تسلیت باد