نمایش نوار ابزار

کلاس آموزشی امداد و نجات و فوریتهای حیات بخشی دوره نجات غریق درجه دو آقایان

کلاس آموزشی امداد و نجات و فوریتهای حیات بخشی دوره نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد(جلسه دوم)  روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۱ راس ساعت ۱۷:۳۰ در سالن آموزش دفتر هیئت نجات غریق و غواصی استان برگزار می گردد.