نمایش نوار ابزار

برگزاری کلاس امداد و نجات و فوریتهای حیات بخشی دوره نجات غریق درجه دو آقایان

کلاس آموزشی امداد و نجات و فوریتهای حیات بخشی دوره نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ راس ساعت ۱۷ در سالن آموزش دفتر هیئت نجات غریق و غواصی استان برگزار می گردد.