نمایش نوار ابزار

بخشنامه برگزاری کلاس ارتقاء مدرسی (ویژه مدرسین)

🔹واجدین شرایط حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۷ضمن اعلام آمادگی جهت شرکت در دوره تقاضای خود را به صورت کتبی به دفتر هیات نجات غریق استان ارایه نمایند.
🔹 با توجه به سهمیه اختصاصی به استان نفرات اعزامی به کلاس براساس اولویت امتیاز مکتسبه از سوابق و شاخصهای تعریف شده با نظر کمیته آموزش هیات مشخص خواهند شد.