نمایش نوار ابزار

اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد مدرس آقای یوسف هرمزیان

۱-محسن مبینی دهکردی
۲-فرزاد طغانیان
۳- رضا قاسمی پیر بلوطی
۴-امیر حسام چلگردی
۵-نیما انصاری سامانی
۶-مصطفی قیومی
۷-امیر حسین عبدالهی
۸-محسن کریمی
۹-محمدمتین ضیائی
۱۰-محمد مهدی کریمی
۱۱- مسیح عالی پور
۱۲ مسیح فتاحی
💢پذیرفته شدگان جهت صدور کارت می بایست مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۸۳۴۲۶۶۰۰۷ نزد بانک ملی به نام فدراسیون نجات غریق وغواصی واریز و حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ به دفتر هیات تحویل نمایند.