نمایش نوار ابزار

قربان ، عيد سر سپردگی و بندگی بر تمام مسلمین جهان مبارک

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: خداوند متعال در روز عید فطر و عید قربان ، به زمین با عنایت مى نگرد. پس ، از خانه ها بیرون آیید تا رحمت به شما برسد.

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی که روز قربان ، غیر خود را میکند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را