نمایش نوار ابزار

روز عرفه و روز نیایش بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد

خدايا در اين شب به تو رو می آوريم،
شبى كه آن را شرافت و عظمت دادى
به محمّد پيامبرت و فرستاده ات
و برگزيده از خلقت، و امين وحيت،
آن مژده دهنده و ترساننده، و چراغ
نوربخش، آن كه به سبب او بر
مسلمانان نعمت بخشيدى،
و او را رحمت براى جهانيان قرار دادى