نمایش نوار ابزار

مسابقات انتخابی استعدادهای برتر نجات غریق استان دختران و پسران

?مسابقات انتخابی استعدادهای برتر نجات غریق استان دختران در رده سنی پایه (۱۳ الی ۱۶ سال) پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ راس ساعت ۱۲ در استخر شهید رجب پورشهرکرد برگزار میشود.
?مسابقات انتخابی استعدادهای برتر نجات غریق استان پسران در رده سنی پایه (۱۳ الی ۱۶ سال) جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۱۸ راس ساعت ۱۸در استخر نشاط بروجن برگزار میشود.
?هماهنگی جهت شرکت متقاضیان در مسابقات بعهده رئیس هیات شهرستان می باشد.
?مواد مسابقات ۱۰۰ متر بامانع و۵۰ متر حمل ادمک خواهد بود.
?نفرات منتخب با نظر کمیته فنی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.