نمایش نوار ابزار

قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرکرد

 

مدرس آقای یوسف هرمزیان
آزمون کتبی روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ راس ساعت ۱۸ در طبقه فوقانی استخر شهید فاضل برگزار می گردد.