نمایش نوار ابزار

۲۹۶: اطلاعیه

 

? قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرکرد
مدرس آقای یوسف هرمزیان
آزمون کتبی روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ راس ساعت ۱۸ در طبقه فوقانی استخر شهید فاضل برگزار می گردد.