نمایش نوار ابزار

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و تصفیه و بهداشت آب استخر و مباحث حقوقی در نجات غریق

کارگاه آموزشی مدیریت بحران، تصفیه و بهداشت آب استخر و مباحث حقوقی در نجات غریق به مدرسی رییس هیات نجات غریق و غواصی استان،جناب آقای محسن رحمتی ویژه شرکت کنندگان در کلاس نجات غریق درجه دو پنجشنبه, مورخ ۹۷/۲/۱۳ برگزارشد.

دیدگاه ها