نمایش نوار ابزار

دعوت از محمد مهدی رحمتی به اردوی تیم ملی نجات غریق

محمد مهدی رحمتی ورزشکار با اخلاق استان به اردوی تیم ملی نجات غریق  دعوت شد.برای اولین بار ورزشکار چهارمحال و بختیاری عازم اردوی آمادگی تیم نجات غریق می شود.اردوی آماده سازی تیم ملی نجات غریق ایران جهت اعزام به مسابقات جهانی استرالیا،پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران تشکیل میگرد. با دعوتنامه رسمی فدراسیون از آقای محمد مهدی رحمتی قهرمان سالهای اخیر نجات غریق استان جهت شرکت در اردوی آماده سازی دعوت بعمل آمد.

دیدگاه ها