نمایش نوار ابزار
ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸
 برگزاری کلاسهای آمادگی شهرستانهای بن و سامان آقایان

 برگزاری کلاسهای آمادگی شهرستانهای بن و سامان آقایان

لیست اسامی کسانی که ثبت نام آنها جهت شرکت در کلاس آمادگی مرحله سوم تائید شده است. ۱.محسن فتاحی ۲.احسان محمدی سامانی ۳.جمال قادری سامانی ۴.سعید صفاری سامانی ۵.امیر آقاجری ۶.رضا راه نورد سامانی ۷.جواد خدابنده سامانی ۸.حامد شامردای سامانی…
اطلاعیه مهلت ارایه گواهی عدم اعتیاد به هیات شهرستان

اطلاعیه مهلت ارایه گواهی عدم اعتیاد به هیات شهرستان

       مهلت ارایه گواهی عدم اعتیاد به هیات شهرستان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۲ می باشد.  بر اساس بخشنامه فدراسیون منجیان متقاضی دوره های آمادگی ملزم به ارایه گواهی عدم اعتیاد می باشند. بدیهی گواهی آمادگی آندسته از منجیان…


برگزاری کلاسهای آمادگی شهرستان شهرکرد(بخش فرخشهر) آقایان

برگزاری کلاسهای آمادگی شهرستان شهرکرد(بخش فرخشهر) آقایان

لیست اسامی کسانی که ثبت نام آنها جهت شرکت در کلاس آمادگی مرحله سوم تائید شده است. ۱.سجاد کیانپور ۲.مرتضی‌ کیانپور ۳.محمد‌ ملکی ۴‌حسین‌جوانبخت ۵.محمدرضا‌ حبیبی ۶.امیرحسین‌ دهقان ۷.محسن‌کاظمی ۸.امید‌ یحیی‌پور ۹.امین‌قاسمپور ۱۰.امیر قاسمپور ۱۱.محمد صادق دهقان ۱۲.مهدی کریمیان ۱۳.سینا…