نمایش نوار ابزار
ماه: آذر ۱۳۹۷

والا ت حضرت محمد(ص) مبارکباد

والا ت حضرت محمد(ص) مبارکباد

?ای احمدیان به نام احمد صلوات? ?هر دم به هزار ساعت از دم صلوات? ?از نور محمدی دلم مسرور است? ?پیوسته بگو تو بر محمد صلوات?      بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ،  رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان

بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ، رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان

بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ، رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان استخر شهید اکبری شهرستان سامان تشکر از زحمات رییس محترم هیات شهرستان و مربیان پر تلاش کلاس