نمایش نوار ابزار
ماه: آذر ۱۳۹۷

۸۱: والا ت حضرت محمد(ص) مبارکباد

۸۱: والا ت حضرت محمد(ص) مبارکباد

?ای احمدیان به نام احمد صلوات? ?هر دم به هزار ساعت از دم صلوات? ?از نور محمدی دلم مسرور است? ?پیوسته بگو تو بر محمد صلوات?      ۷۹: بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ،  رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان

۷۹: بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ، رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان

بازدید فرماندار ، رئیس شورای اسلامی ، رئیس اداره ورزش شهرستان سامان و ریاست و دبیر هیات از مدرسه نجات غریق استان استخر شهید اکبری شهرستان سامان تشکر از زحمات رییس محترم هیات شهرستان و مربیان پر تلاش کلاس