نمایش نوار ابزار
ماه: مهر ۱۳۹۷
۷: مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق وغواصی کشور

۷: مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق وغواصی کشور

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق وغواصی در تاریخ ۲/۲۳/ ۹۷ به ریاست دکتر احمدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و باحضور ریاست فدراسیون و دیگر اعضاء در محل سالن همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار گردید.در این…۵: حضور تیم های استان در مسابقات قهرمانی نجات غریق

۵: حضور تیم های استان در مسابقات قهرمانی نجات غریق

تیم های نجات غریق استان در مسابقات قهرمانی کشور جزیره کیش در بخش های آقایان و بانوان شرکت نمودند. محسن رحمتی رئیس هیات نجات غریق استان گفت: باتوجه به عدم برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال ۹۶ این مسابقات از…