نمایش نوار ابزار
ماه: آبان ۱۳۹۷
اسامی قبول شدگان تست ورودی نجات غریق درجه ۲

اسامی قبول شدگان تست ورودی نجات غریق درجه ۲

اسامی قبول شدگان آزمون تعیین سطح(تست ورودی)کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد ۱_فرشته حسین زاده ۲_ شادی محمدی 3_شکیبا نادری 4_ کیمیا تیموری 5_زهره سلیمی 6_عاطفه شاکریان ۷_ زهرا امامی ۸_ سپیده اعتمادی ۹_فاطمه رضایی ۱۰_ آسیل ملکپور…


اهدای کارت های نجات شهرستان فارسان

اهدای کارت های نجات شهرستان فارسان

جلسه صمیمانه رئیس هیئت نجات غریق با منجیان شهرستان فارسان و اهدا کارتهای نجات غریق درجه دو بانوان و آقایان


نتیجه مرحله دوم لیگ بانوان

نتیجه مرحله دوم لیگ بانوان

نتایج مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان (مسابقات مواقع اضطراری )استخر شهید رجب پور ۹۷/۷/۶


آماده سازی استخر و برگزاری مسابقهSERC

آماده سازی استخر و برگزاری مسابقهSERC

آماده سازی استخر و برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق یادواره شهید بهمن هاشمی ۹۷/۷/۶ استخر شهید رجب پور (مسابقات مواقع اضطرایserc )


جلسه هماهنگی مرحله دوم لیگ بانوان

جلسه هماهنگی مرحله دوم لیگ بانوان

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ نجات غریق مسابقات SERC بخش بانوان یادواره شهید غواص بهمن هاشمی محل برگزاری مسابقات امروز مورخ ۹۷/۷/۶ استخر شهید رجب پور شهرکرد