نمایش نوار ابزار
ماه: آبان ۱۳۹۷
۴۲: اسامی قبول شدگان تست ورودی نجات غریق درجه ۲

۴۲: اسامی قبول شدگان تست ورودی نجات غریق درجه ۲

اسامی قبول شدگان آزمون تعیین سطح(تست ورودی)کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد ۱_فرشته حسین زاده ۲_ شادی محمدی 3_شکیبا نادری 4_ کیمیا تیموری 5_زهره سلیمی 6_عاطفه شاکریان ۷_ زهرا امامی ۸_ سپیده اعتمادی ۹_فاطمه رضایی ۱۰_ آسیل ملکپور…۴۰: نتیجه مرحله دوم لیگ بانوان

۴۰: نتیجه مرحله دوم لیگ بانوان

نتایج مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان (مسابقات مواقع اضطراری )استخر شهید رجب پور ۹۷/۷/۶


۳۹: آماده سازی استخر و برگزاری مسابقهSERC

۳۹: آماده سازی استخر و برگزاری مسابقهSERC

آماده سازی استخر و برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق یادواره شهید بهمن هاشمی ۹۷/۷/۶ استخر شهید رجب پور (مسابقات مواقع اضطرایserc )


۳۸: جلسه هماهنگی مرحله دوم لیگ بانوان

۳۸: جلسه هماهنگی مرحله دوم لیگ بانوان

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ نجات غریق مسابقات SERC بخش بانوان یادواره شهید غواص بهمن هاشمی محل برگزاری مسابقات امروز مورخ ۹۷/۷/۶ استخر شهید رجب پور شهرکرد