نمایش نوار ابزار
ماه: آبان ۱۳۹۷
۴۷: برنامه زمانبندی و مواد مرحله دوم لیگ آقایان

۴۷: برنامه زمانبندی و مواد مرحله دوم لیگ آقایان

برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق آقایان مواد مسابقات ♦️انفرادی ۱_۵۰ متر حمل ادمک ۲_پرتاب طناب ♦️تیمی ۲۵*۴ متر حمل ادمک توضیحات : _مسابقات روز جمعه مورخ ۹۷/۷/۲۷ در استخر نشاط شهرستان بروجن برگزار می گردد. _سرپرست تیمهای حاضر…


۴۶: نتایج مرحله سوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان

۴۶: نتایج مرحله سوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان

  در این رقابت در رشته ۵۰×۴ متر حلقه نجات ترکیبی تیم استخر شهید رجب پور رتبه اول ، تیم استخر شهید فاضل رتبه دوم ، و تیم استخر شهداء شهرکرد رتبه سوم را کسب نمودند. در رقابتهای انفردای و…


۴۵: گزارش تصویری مرحله اول لیگ نجات غریق اقایان

۴۵: گزارش تصویری مرحله اول لیگ نجات غریق اقایان

آماده سازی استخر _جلسه هماهنگی داوران _جلسه هماهنگی مربیان _گرم کردن و آمادگی تیم ها _رژه داوران _مسابقه 100مترحمل آدمک با کمربند نجات انفرادی _مسابقه 50×4متر حمل آدمک تیمی


۴۴: برنامه زمانبندی و مواد مرحله اول لیگ آقایان

۴۴: برنامه زمانبندی و مواد مرحله اول لیگ آقایان

مواد مسابقات مرحله اول ♦️انفرادی ۱۰۰متر حمل ادمک با پای غواصی و حلقه نجات ♦️تیمی ۴*۵۰متر حلقه نجات ترکیبی توضیحات _مسابقات در چهار مرحله برگزار می گردد. _مسابقات انفرادی شامل ۶ مسابقه چهارمسابقه استخری ودو مسابقه ساحلی می باشد _مسابقات…