نمایش نوار ابزار
ماه: آبان ۱۳۹۷
برنامه زمانبندی و مواد مرحله دوم لیگ آقایان

برنامه زمانبندی و مواد مرحله دوم لیگ آقایان

برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ نجات غریق آقایان مواد مسابقات ♦️انفرادی ۱_۵۰ متر حمل ادمک ۲_پرتاب طناب ♦️تیمی ۲۵*۴ متر حمل ادمک توضیحات : _مسابقات روز جمعه مورخ ۹۷/۷/۲۷ در استخر نشاط شهرستان بروجن برگزار می گردد. _سرپرست تیمهای حاضر…


نتایج مرحله سوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان

نتایج مرحله سوم مسابقات لیگ نجات غریق بانوان

  در این رقابت در رشته ۵۰×۴ متر حلقه نجات ترکیبی تیم استخر شهید رجب پور رتبه اول ، تیم استخر شهید فاضل رتبه دوم ، و تیم استخر شهداء شهرکرد رتبه سوم را کسب نمودند. در رقابتهای انفردای و…


گزارش تصویری مرحله اول لیگ نجات غریق اقایان

گزارش تصویری مرحله اول لیگ نجات غریق اقایان

آماده سازی استخر _جلسه هماهنگی داوران _جلسه هماهنگی مربیان _گرم کردن و آمادگی تیم ها _رژه داوران _مسابقه 100مترحمل آدمک با کمربند نجات انفرادی _مسابقه 50×4متر حمل آدمک تیمی


برنامه زمانبندی و مواد مرحله اول لیگ آقایان

برنامه زمانبندی و مواد مرحله اول لیگ آقایان

مواد مسابقات مرحله اول ♦️انفرادی ۱۰۰متر حمل ادمک با پای غواصی و حلقه نجات ♦️تیمی ۴*۵۰متر حلقه نجات ترکیبی توضیحات _مسابقات در چهار مرحله برگزار می گردد. _مسابقات انفرادی شامل ۶ مسابقه چهارمسابقه استخری ودو مسابقه ساحلی می باشد _مسابقات…