نمایش نوار ابزار
سال: ۱۳۹۷
۱۱۱: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه یک آقایان شهرستان شهرکرد

۱۱۱: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه یک آقایان شهرستان شهرکرد

اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه یک آقایان شهرستان شهرکرد ۱_اردشیر رنجبر ۲_محمد ابراهیمی 3_سینا کیانی ۴_محمد نیکخواه 5_مسعود کنارنگ 6_سهند وهابی ۷_بشیر احمدی ۸_محمد شهبازی ۹_سهیل نوریان پذیرفته شدگان جهت صدور کارت می بایست مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال به…


۱۱۰: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان لردگان مدرس آقای علیرضا منصوری

۱۱۰: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان لردگان مدرس آقای علیرضا منصوری

اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان لردگان مدرس آقای علیرضا منصوری ۱_ابراهیم کمالی ۲_یونس رئیسیان پور 3_قدرت ۱... اردشیری ۴_مسعود اردشیری 5_سعید کریمی 6_هادی نادری پذیرفته شدگان جهت صدور کارت می بایست مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال به…


۱۰۹: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد مدرسان آقایان محسن رحمتی و امیر کریمی نژاد

۱۰۹: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد مدرسان آقایان محسن رحمتی و امیر کریمی نژاد

اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرستان شهرکرد مدرسان آقایان محسن رحمتی و امیر کریمی نژاد ۱_عباس شریفی پور ۲_میکاییل متقی 3_محمد محمدی ۴_امین عالیپور 5_علیرضا سلیمی 6_امیر حسین اشرفی ۷_فرهمند عالیپور ۸_فرامرز فرهادی ۹_سینا احمدی فر…


۱۰۸: قابل توجه منجیان علاقه مند به تمرین

۱۰۸: قابل توجه منجیان علاقه مند به تمرین

منجیان علاقه مند جهت انجام تمرینات میتوانند در سانسهای اختصاصی هیئت نجات غریق شرکت نمایند . آقایان: شنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ خواهران: یکشنبه ، سه شنبه از ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۷/۳۰ پنجشنبه از…


۱۰۷: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد مدرسان خانم‌ها علیمحمدی  وطالبی پور

۱۰۷: اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد مدرسان خانم‌ها علیمحمدی وطالبی پور

اسامی قبول شدگان کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد مدرسان خانمها علیمحمدی وطالبی پور ۱_فرشته حسین زاده ۲_منیره طاهر زاده 3_شکیبا نادری ۴_شیوا فرزین 5_زهرا کریمی 6_عاطفه شاکریان ۷_طناز علیاری ۸_نرگس شاهرخی ۹_فاطمه رضایی ۱۰_ اسیل ملکپور ۱۱_زهرا…