نمایش نوار ابزار
دسته: ناجیان فعال استان
۲۷۵: قدردانی و تشکر از ناجیان فعال استان در حضور مشاور عالی و بازرس فدراسیون نجات غریق

۲۷۵: قدردانی و تشکر از ناجیان فعال استان در حضور مشاور عالی و بازرس فدراسیون نجات غریق

در حاشیه مجمع عمومی سالیانه هیات نجات‌غریق و غواصی استان چهارمحال‌و بختیاری از منجیان غریق و غواصان استان که در سیل اخیر، حضوری فعال داشتند و به خدمت‌رسانی پرداختند، تشکر و قدردانی شد. ?لازم به ذکر است، فرهنگ شادنیا مشاور…