نمایش نوار ابزار
دسته: اطلاعیه ها

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور باحضور ریاست محترم فدراسیون و مهندس میرسلیم ۹۸/۱۱/۲۶ منجیان نمونه استان آقای یوسف هرمزیان وخانم شهرزاد صادقیانبرگزاری کار گاه دانش افزایی

برگزاری کار گاه دانش افزایی

برگزاری کار گاه دانش افزایی وآشنای با مهارتهای جدید در نجات غریق ویژه مدرسین شهرستان بروجن ۹۸/۱۱/۲۲