نمایش نوار ابزار
دسته: آمادگی
۲۹۷: اطلاعیه

۲۹۷: اطلاعیه

  قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرکرد مدرس آقای یوسف هرمزیان آزمون کتبی روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ راس ساعت ۱۸ در طبقه فوقانی استخر شهید فاضل برگزار می گردد.


۲۹۶: اطلاعیه

۲۹۶: اطلاعیه

  ? قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس نجات غریق درجه دو آقایان شهرکرد مدرس آقای یوسف هرمزیان آزمون کتبی روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ راس ساعت ۱۸ در طبقه فوقانی استخر شهید فاضل برگزار می گردد.



۲۸۸: اطلاعیه فوری

۲۸۸: اطلاعیه فوری

جلسه دوم و سوم کلاس امادگی و تجدید دوره آقایان به مدرسی آقای ابراهیم شفقت طبق برنامه اعلامی امروز مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ راس ساعت ۱۷ در استخر شهید فاضل برگزار می گردد.