نمایش نوار ابزار
دسته: آمادگی


اسامی قبول شدگان آزمون تعیین سطح(تست ورودی)کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد

اسامی قبول شدگان آزمون تعیین سطح(تست ورودی)کلاس نجات غریق درجه دو بانوان شهرستان شهرکرد

۱.سنا سلیمی ۲.فروغ مقیمی نیا ۳.فریما غریب ۴.ملیکا نکوئی ۵.کیمیا افضل ۶.آنیتا جعفری ۷.فاطمه علیخانی ۸.حدیثه طاهری ۹.لیلی رحمانی ۱۰.فاطمه شمس ۱۱.زهره سلیمی ۱۲.فاطمه نجفیان ۱۳.سپیده شهبازی ۱۴.محدثه کاظمی ۱۵.هاله بهرامی