نمایش نوار ابزار
دسته: مناسبت
۳۰۶: برگزاری نشست صمیمی پیشکسوتان و مدرسان با مسئولین هیات نجات غریق استان وعوامل اجرای هیات شهرستانها

۳۰۶: برگزاری نشست صمیمی پیشکسوتان و مدرسان با مسئولین هیات نجات غریق استان وعوامل اجرای هیات شهرستانها

🔹در این نشست صمیمی که روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۱۸درمحل هتل صبا شهرکرد برگزار شد چند تن از پیشکسوتان به بیان دیدگاه های خود درخصوص نجات غریق پرداختند.ایشان ضمن حمایت از برنامه ها و عملکرد هیات ،دوری از مباحث حاشیه ای…