نمایش نوار ابزار
دسته: جلسات

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور سید مصطفی میرسلیم

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور سید مصطفی میرسلیم

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور سید مصطفی میرسلیم عضو جهانی حامیان نجات غریق و عضو هیئت رئیسه فدراسیون ، سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش


برگزاری جلسه با حضور مسئول بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان،رییس هیات نجات غریق استان و …

برگزاری جلسه با حضور مسئول بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان،رییس هیات نجات غریق استان و …

به منظور بررسی مسائل منجیان استخر شهر بن جلسه ای با حضور مسئول بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان، رئیس هیات نجات غریق استان و رئیس اداره ورزش و جوانان بن در این شهرستان برگزار شد.


جلسه مشرکت ریاست محترم هیات و رییس هیات نجات غریق شهرستان اردل

جلسه مشرکت ریاست محترم هیات و رییس هیات نجات غریق شهرستان اردل

در این جلسه آقای رحمتی ضمن بررسی درخواستها و نیازهای هیات شهرستان از خدمات و تلاشهای اقای خسروی و همکاران قدردانی نمود . ایشان حضور منجیان و غواصان امدادگر در ماموریتهای جمعیت و خدمات رسانی به هموطنان را برنامه های…


حضور ریاست هیات دراداره ورزش وجوانان شهرستان اردل و تشکیل جلسه

حضور ریاست هیات دراداره ورزش وجوانان شهرستان اردل و تشکیل جلسه

حضور ریاست هیات دراداره ورزش وجوانان شهرستان اردل و تشکیل جلسه به منظور بررسی مسائل هیات نجات غریق شهرستان ۹۸/۰۶/۰۶ در این جلسه که با حضور رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان ورییس هیات نجات غریق شهرستان اردل برگزار شد درخصوص…