نمایش نوار ابزار
اطلاعیه ها
  • همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور
  • برگزاری تعیین سطح مدرسین نجات غریق استان اصفهان با حضور مدرسان ارشد استان
  • برگزاری کار گاه دانش افزایی
  • حضور کارشناس هیات نجات غریق استان در کارگاه آموزشی سامانه ملی نجات‌غریق و غواصی
آخرین مطالب
همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور

همایش تجلیل از منجیان نمونه کشور باحضور ریاست محترم فدراسیون و مهندس میرسلیم ۹۸/۱۱/۲۶ منجیان نمونه استان آقای یوسف هرمزیان وخانم شهرزاد صادقیانبرگزاری کار گاه دانش افزایی

برگزاری کار گاه دانش افزایی

برگزاری کار گاه دانش افزایی وآشنای با مهارتهای جدید در نجات غریق ویژه مدرسین شهرستان بروجن ۹۸/۱۱/۲۲جلسه کمیته آموزش هیات

جلسه کمیته آموزش هیات

جلسه کمیته آموزش هیات پیرامون برگزاری دوره های امادگی سال با حضور ریاست هیات ۹۸/۱۱/۲۰